HE Višegrad će ispoštovati prijeratni ugovor o gradnji prečistača otpadnih voda u Goraždu

28. mart 2017.

Projekat izgradnje kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići – Goražde – Novo Goražde, za koji je Opština Goražde dobila načelnu podršku Ambasade Republike Češke, bit će realizovan nakon što se usaglase određena pitanja između direktnih i indirektnih aktera u projektu, poput HE Višegrad koja ima obavezu učešća u izgradnji kolektora prema ugovoru iz 1990.godine.
Generalni ugovor o izgradnji prečistača i kolektora Vitkovići-Goražde sa kolektorom u Kopačima (Novo Goražde) zaključen je još prije rata.

“Više puta smo pokušali nastaviti pregovore sa HE Višegrad koja treba da učestvuje sa 50 posto vrijednosti gradnje kolektora. Do sada je bilo usmenih obećanja, međutim, Ambasada Češke je obećala pomoći u realizaciju ovog projekta i mi dogovaramo dalje aktivnosti na rješavanju ovog problema. Sve će ići u skladu sa generalnim ugovorom i pozitivnim zakonskim propisima. Ispoštovat će se izdavanje svih vodnih akata, okolišnih dozvola, projektne dokumentacije, uključenje javnosti u projekat, a sve s ciljem da se već jednom riješi ovo pitanje. HE Višegrad ima obavezu u svojim vodnim aktima da se izgradi ovaj kolektor, da bude nosilac tih aktivnosti i da participira sa 50 posto finansiranja ukupnog projekta kolektora sa prečistačem, dok bi ostalo finansirale općine i Agencije za vode Federacije i RS-a u skladu sa preuzetim obavezama iz bivšeg SIZ-a za vode BiH koji su djelovali prije rata”, izjavio je Enver Adžem, pomoćnik načelnika Općine Goražde.

Dosadašnji pokušaji da se te obaveze ispoštuju do sada nisu urodili plodom. Međutim predstavnici HE Višegrad najavljuju da će sigurno ispoštovati generalni ugovor iz 1990.

“HE Višegrad će sigurno ispoštovati generalni ugovor iz 1990. koji je obavezao HE na Drini Višegrad da učestvuju 50 posto u finansiranju ovog projekta i rješavanju tog problema Grada Goražda. Predstavnici Ambasade Češke imaju dobru namjeru da pomognu ovom projektu. Mi smo stava da ih prihvatamo kao učesnike u realizaciji ovog projekta. Nadamo se da će naredni sastanak tačno pokazati koja su čija zaduženja u operativnom smislu, a nakon izrade glavnog projekta i finansijski dio. Ovdje naglašavam da sve aktivnosti moraju da budu u skladu sa javnim nabavkama i mi ćemo sigurno ispoštovati generalni ugovor koji imamo iz 1990. godine”, izjavio je Mile Lakić, generalni direktor HE Višegrad.

Iz Ambasade Češke zahtjevaju da do maja mjeseca ove godine moraju biti tačno precizirane obaveze svih učesnika u projektu.


Citati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas