Nabavke i tenderi

Izvještaji nabavki


Obavještenje o nabavci 1171-7-1-20-3-8/18

15. januar 2018.

Obavještenje o nabavci – molersko-farbarski i stini potrošni materijal: preuzmiUsluge iz Aneksa II dio B – periodični ljekarski pregled radnika

15. januar 2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga – periodični ljekarski pregled radnika: preuzmiPraćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma

12. januar 2018.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma: preuzmiPoziv za dostavu ponuda

11. januar 2018.

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Anexa II dio B ZJN – Seminari, savjetovanja, obuke: preuzmi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – edukacija: preuzmiPoziv za dostavu ponuda

11. januar 2018.

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Anexa II dio B ZJN – usluge hotelskog smještaja radnika: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas