Organizaciona struktura

Uprava preduzećaOrganizaciona šemaNadzorni odbor Odbor za revizijuSindikatSkupština akcionara

Uprava preduzeća

 • Nedeljko Perišić dipl. ecc – Direktor
 • Biljana Maksimović dipl. ecc. – Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
 • Milutin Baranac dipl. el. ing. – Izvršni direktor za tehničke poslove
 • Ana Božić dipl. pravnik – Izvršni direktor za organizaciono pravne poslove
 • Mile Perić dipl. ing. tehnologije – Izvšni direktor za investicije i razvoj

Organizaciona šema

Nadzorni Odbor

 • Maja Antić, predsjednik Nadzornog odbora
 • Dragan Kajkut, član
 • Rodoljub Radić, član
 • Svetislav Kovačević, član
 • Dobrisav Milinković, član

Odbor za reviziju

 • Radomir Tabaković, predsjednik Odbora za reviziju
 • Gospava Đerić, direktor Odjeljenja interne revizije
 • Kristina Milivojević, član
 • Obrad Okiljević, član

Sindikat

 • Goran Vasiljević, predsjednik Sindikalnog odbora; Telefon: (+387 58) 635-227 Fax: (+387 58) 620-046
 • Nebojša Bjelica, član
 • Vukota Jojić, član
 • Ružica Šimšić, član
 • Nedeljko Golijanin, član
 • Mladen Nikolić, član
 • Željko Ševrt, član

Posebni kolektivni ugovor

Preuzmi

Pravilnik o radu sindikalne organizacije

Preuzmi

Zakon o radu

Preuzmi

Skupština akcionara

 • Struktura vlasništva: MH “ERS” – MP AD Trebinje 65.00%; Fondovi 32,42% i Ostalo 2,58 %.


Citati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas