Vijesti

Javni konkurs

23. novembar 2016.

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju MH“ERS“a.d. Trebinje – ZP“HE na Drini“a.d.Višegrad: preuzmiOdržan sastanak eksperata za hidroenergetiku oko realizacije projekta HE „Buk Bijela“

2. novembar 2016.

Nedavno je Vlada Republike Srpske odobrila koncesiju preduzeću „Elektroprivreda RS“ i hidrolektrani „Višegrad“ za izgradnju hidrolektrane „Buk Bijela“ na rijeci Drini kod Foče.Regionalno priznanje „Lider održivog razvoja podunavskog regiona“

24. oktobar 2016.

ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad dobilo je regionalno priznanje „LIDER ODRŽIVOG RAZVOJA PODUNAVSKOG REGIONA“, koje se svake godine dodjeljuje zaslužnim kompanijama i pojedincima za njihov doprinos razvoju i jačanju prosperiteta PodunavljaEvo opet sa Dri­ne ve­dri­ne

21. oktobar 2016.

Za­vi­sno pre­du­ze­će “Hi­dro­elek­tra­ne na Dri­ni” a.d. Vi­še­grad od po­čet­ka go­di­ne proi­zve­lo je pre­ko 850 gi­ga­vat ča­so­va elek­tri­čne ener­gi­je, što je 18 od­sto iznad di­na­mi­čkog pla­na za taj pe­ri­odOdržana redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara

6. oktobar 2016.

Zapisnik sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas