Vijesti

Poziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II Dio B ZJN BiH

24. jun 2015.

Poziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II Dio B ZJN BiH: preuzmi

Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

EX ANTE obavještenje: preuzmi„HE na Drini“ – Prijem za učenike generacije

24. jun 2015.

Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ iz Višegrada Mile Lakić danas je primio učenike generacije Srednje škole „Ivo Andrić“ i Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Ivanu Lakić i Petra Mitrašinovića.Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

18. jun 2015.

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nobavci usluga iz oblasti reklamiranja: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca: preuzmi

EX ANTE: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku: preuzmiObavještenje o nabavci 1171-7-1-216-3-34/15

16. jun 2015.

Obavještenje o nabavci čašica za filter za potrebe mijenjanja oštećenih čašica na filteru u rashladnom sistemu: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (13.07.2015.): preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku: preuzmiProdaja el. energije sa analizom prodajne cijene za I-V 2015

10. jun 2015.

HE „Višegrad“ je u mjesecu maju proizvela 128.932.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od prodaje od 3.703.611 KM.

Tabelarni prikaz: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas