Vijesti

Sazvana redovna godišnja sjednica SA (21.08.2014)

23. jul 2014.

Oglas o sazivanju redovne godišnje sjednice SA MH „ERS“ MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ ad Višegrad: preuzmi

Prijedlozi Odluka za redovnu godišnju sjednicu SA: preuzmi

Materijali po tačkama Dnevnog reda:

Izvještaj nezavisnog revizora „Deloitte“ d.o.o. Banja Luka: preuzmi

Finansijski izvještaji MH „ERS“ MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ ad Višegrad: preuzmi

Izvještaj o poslovanju MH „ERS“ MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ ad Višegrad: preuzmi

Odluka o raspodjeli neto dobiti: preuzmi

Akcioni plan za otklanjanje nedostataka i realizaciju preporuka iz izvještaja „Deloitte“-a: preuzmi

Izvještaj o radu NO: preuzmi

Izvještaj o radu OR: preuzmiDodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 77-7-1-4-78/14

14. jul 2014.

Nabavka opreme za mašinske radionice, ručni alat i brusilice

Obavještenje: preuzmiObavještenje o dodjeli ugovora broj 77-4-2-2-77/14

14. jul 2014.

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 77-4-2-2-77/14: preuzmiOdržana 11. vanredna sjednica Skupštine akcionara

27. jun 2014.

Donesene Odluke: preuzmi

Zapisnik: preuzmiProdaja el.energije sa analizom prodajne cijene za I-V 2014

17. jun 2014.

HE „Višegrad“ je u maju 2014. godine proizvela 148.316.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od prodaje od 3.919.049 KM. Ukupna proizvodnja I-V 2014. godine iznosi 460.140.000 kWh električne energije, a ukupan prihod za isti period iznosi 11.696.455 KM.

Tabela: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding – Elektroprivreda Republike Srpske

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Nezuci 42,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas