Vijesti

Poziv za 43. sjednicu NO

10. avgust 2016.

Poziv: preuzmi

Prijedlozi Odluka za 43. sjednicu NO: preuzmi

Odluke-nabavke za 43. sjednicu NO: preuzmi

Odluka o sazivanju SA: preuzmiPoziv za 36. sjednicu OR

10. avgust 2016.

Poziv: preuzmi

Prijedlozi preporuka i odluka: preuzmiHE NA DRINI: Gi­ga­va­ta i za izvoz

5. avgust 2016.

Za­vi­sno pre­du­ze­će “Hi­dro­elek­tra­ne na Dri­ni” a.d. Vi­še­grad, u prvoj po­lo­vi­ni go­di­ne proi­zve­lo je 690 gi­ga­vat ča­so­va elek­tri­čne ener­gi­je, što je 16 od­sto iznad te­ku­ćeg pla­na za ovaj pe­ri­od, ko­ji izno­si 595 gi­ga­vat ča­so­va.Konsolidacija terena ispod brane HE „Višegrad“

8. jul 2016.

Radovi na konsolidaciji terena ispod brane HE “Višegrad” počeli su 19. Aprila 2016. godine kada je izvođač radova uveden u posao. Radove izvodi makedonska firma GIM – Gradežni Institut Makedonija a.d. Skopje. Stručno praćenje realizacije konsolidacionih radova (projektantski nadzor), Konsultant – Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ BeogradPrijem za učenike generacije osnovne i srednje škole

21. jun 2016.

Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ iz Višegrada Mile Lakić organizovao je prijem za učenika generacije Srednje škole „Ivo Andrić“ Božu Topalovića i učenika generacije Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Jelenu Jovanović.Citati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas