Vijesti

Obavještenje o nabavci 1171-7-1-156-3-21/15

22. maj 2015.

Obavještenje o nabavci Lot 1 ručnog alata i Lot 2 opreme za mašinske radionice: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot1 (10.06.2015.): preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot1 : preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot2 (10.06.2015.): preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot2 : preuzmiObavještenje o nabavci 1171-7-1-146-3-19/15

19. maj 2015.

Obavještenje o nabavci materijala za sanaciju i zamjenu putne ograde: preuzmiInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

18. maj 2015.

Usluge iz oblasti odnosa sa javnošću: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

EX ANTE obavještenje iz oblasti odnosa sa javnošću: preuzmi

EX ANTE sažetak iz oblasti odnosa s javnošću: preuzmi

Dodjela ugovora: preuzmi

Dodjela ugovora sažetak: preuzmiInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

14. maj 2015.

Reklamiranje putem sportskih klubova: preuzmi

Odluka Lot 1 Reklamiranje putem košarkaškog kluba: preuzmi

- EX ANTE Lot 1 Reklamiranje putem košarkaškog kluba: preuzmi

- Sažetak Lot 1 Reklamiranje putem košarkaškog kluba: preuzmi

Odluka Lot 2 Reklamiranje putem fudbalskog kluba: preuzmi

- EX ANTE Lot 2 Reklamiranje putem fudbalskog kluba: preuzmi

- Sažetak Lot 2 Reklamiranje putem fudbalskog kluba: preuzmi

Odluka Lot 3 Reklamiranje putem odbojkaškog kluba: preuzmi

- EX ANTE Lot 3 Reklamiranje putem odbojkaškog kluba: preuzmi

- Sažetak Lot 3 Reklamiranje putem odbojkaškog kluba: preuzmi

Odluka Lot 4 Reklamiranje putem rukometnog kluba: preuzmi

- EX ANTE Lot 4 Reklamiranje putem rukometnog kluba: preuzmi

- Sažetak Lot 4 Reklamiranje putem rukometnog kluba: preuzmi

Dodjela ugovora za Lot1, Lot2, Lot3 i Lot4: preuzmi

Dodjela ugovora sažetak za Lot1, Lot2, Lot3 i Lot4: preuzmiProdaja el. energije sa analizom prodajne cijene za I-IV 2015

8. maj 2015.

HE „Višegrad“ je u martu 2015. godine proizvela 150,81 GWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od prodaje od 4.740.200 KM

Tabelarni pregled: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas