Vijesti

Usluge iz oblasti održavanja sistema SCADA i Arhivskog sistema u DATA Centru

10. jul 2015.

Usluge iz oblasti održavanja sistema SCADA i Arhivskog sistema u DATA Centru: preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

EX ANTE obavještenje: preuzmi

EX ANTE sažetak: preuzmiProdaja el. energije sa analizom prodajne cijene za I-VI 2015

8. jul 2015.

HE Višegrad je u mjesecu junu 2015.godine proizvela 52.416.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 1.384.443 KM.

Tabelarni prikaz: preuzmiHTZ obavještenje o nabavci

2. jul 2015.

HTZ obavještenje o nabavci: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke: preuzmiObavještenje o nabavci 1171-7-2-242-3-39/15

26. jun 2015.

Obavještenje o nabavci usluga redovnog servisiranja i održavanja službenih vozila ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad: preuzmi

Lot 1 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila VW: preuzmi

Lot 2 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila Audi: preuzmi

Lot 3 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila Škoda: preuzmi

Lot 4 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila Lada niva: preuzmi

Lot 5 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila Toyota: preuzmi

Lot 6 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila ISUZU: preuzmi

Lot 7 Odluka o odabiru servis i održavanje vozila MERCEDES: preuzmi

LOT 8 odluka o odabiru servis i održavanje kamiona MAN: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku: preuzmiPoziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II Dio B ZJN BiH

24. jun 2015.

Poziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II Dio B ZJN BiH: preuzmi

Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

EX ANTE obavještenje: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas