Vijesti

Prijem za borce povodom 25 godina od formiranja Višegradske brigade

26. maj 2017.

VIŠEGRAD – U upravnoj zgradi preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ upriličen je prijem za članove Predsjedništva Boračke organizacije Višegrad povodom obilježavanja 25 godina od formiranja Višegradske brigade.Poziv za konstitutivnu sjednicu NO

4. april 2017.

Poziv: preuzmiPoziv za konstitutivnu sjednicu OR

4. april 2017.

Poziv: preuzmiHE Višegrad će ispoštovati prijeratni ugovor o gradnji prečistača otpadnih voda u Goraždu

28. mart 2017.

Projekat izgradnje kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići – Goražde – Novo Goražde, za koji je Opština Goražde dobila načelnu podršku Ambasade Republike Češke, bit će realizovan nakon što se usaglase određena pitanja između direktnih i indirektnih aktera u projektu, poput HE Višegrad koja ima obavezu učešća u izgradnji kolektora prema ugovoru iz 1990.godine.HE na DRINI: Proi­zve­li no­vi re­kord

20. mart 2017.

Hi­dro­elek­tra­na Vi­še­grad proi­zve­la je to­kom 2016. go­di­ne 1.078 gi­ga­vat-ča­so­va elek­tri­čne ener­gi­je, što je je­dan od naj­bo­ljih proi­zvo­dnih re­zul­ta­ta od po­čet­ka ra­da i os­tva­ri­la do­bit od po­la mi­li­ona KM, re­kao je di­re­ktor Mi­le La­kićCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas