English version

AKTUELNO

27.09.2011.
Poziv za šezdeset drugu sjednicu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad, z a k a z u j e   s e ...
Detaljnije >> >> >>
27.09.2011.
Poziv za trideset sedmu sjednicu Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad, z a k a z u j e   s e...
Detaljnije >> >> >>
21.09.2011.
Odluke sa redovne sjednice Skupštine akcionara ZP"Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d., Višegrad-prečišćenivtekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007.godine, Skupština akcionara  ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 09 septembra 2011. godine,  je  donijela...
Detaljnije >> >> >>
20.09.2011.
Obavještenje o nabavci usluga za izradu idejnog rješenja i prethodne studije opravdanosti izgradnje HE "Mrsovo"
U prilogu se nalazi Obavještenje o nabavci usluga za izradu idejnog rješenja i prethodne studije opravdanosti izgradnje HE "Mrsovo" čija je kompletna verzija objavljena u "Službenom Glasniku BiH", Broj 72/11 od 12 Septembra 2011.godine (ponedjeljak)...
Detaljnije >> >> >>
16.08.2011.
Prodaja el. energije sa analizom prodajne cijene za period I-VII 2011
HE "Višegrad" je u julu 2011.godine proizvela 36.084.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od prodaje el. energije u iznosu od 1.179.468 KM...
Detaljnije >> >> >>

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Sljedeća >>

Rijeka Drina

Na Drini cuprija

SGS standard 9001

SGS standard 14001