English version

AKTUELNO

17.06.2011.
Poziv za pedeset sedmu sjednicu Nadzornog Odbora "HE na Drini" a.d. Višegrad
Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad, z a k a z u j e  s e ...
Detaljnije >> >> >>
17.06.2011.
Poziv za trideset četvrtu sjednicu Odbora za reviziju "HE na Drini" a.d. Višegrad
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d. Višegrad, z a k a z u j e   s e ...
Detaljnije >> >> >>
08.06.2011.
Prodaja električne energije sa analizom prodajne cijene za period I-V 2011
HE "Višegrad" je u maju 2011.godine proizvela 105.234.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 3.338.585 KM...
Detaljnije >> >> >>
06.06.2011.
Obavještenje o nabavci za LOT1-Čelični, gumeni, bakarni, mesingani i ostali poluproizvodi i LOT2-Armatura za vazduh i vodu
U prilogu se nalazi Obavještenje o nabavci za LOT1-Čelični, gumeni, bakarni, mesingani i ostali poluproizvodi i LOT2-Armatura za vazduh i vodu čija je kompletna verzija objavljena u "Službenom Glasniku BiH", Broj 44 od  06.06.2011.godine (ponedjeljak)...
Detaljnije >> >> >>
06.06.2011.
Obavještenje o nabavci za LOT1-Oprema za mašinske radionice; Lot2-Ručni i mjerni alat, komplet nareznica; Lot3-Čeona brusilica, ugaona brusilica sa postoljem, velika i mala brusilica
U prilogu se nalazi Obavještenje o nabavci za Lot1-Oprema za mašinske radionice; Lot2-Ručni i mjerni alat, komplet nareznica i  Lot3-Čeona brusilica, ugaona brusilica sa postoljem, velika i mala brusilica čija je kompletna verzija objavljena u "Službenom Glasniku BiH", Broj  44  od  06.06.2011.godine (ponedjeljak)...
Detaljnije >> >> >>

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Sljedeća >>

Rijeka Drina

Na Drini cuprija

SGS standard 9001

SGS standard 14001