Obavještenje o nabavci 1171-7-1-423-3-66/18

22.11.2018.

Obavještenje o nabavci čeličnih profila, limova i građevinskog gvožđa: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijge ponuđača LOT1: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijge ponuđača LOT2: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality