Potpisan Ugovor o rekonstrukciji dva putna pravca u Višegrad

18.04.2022.

Direktori Zavisnog Preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad Nedeljko  Perišić i  „Romanijaputeva“ Sokolac Mirko Pandurević potpisali su ugovor o rekonstrukciji i sanaciji dva putna pravca u opštini Višegrad. Riječ je o staroj trasi željezničke pruge (iznad Kozačke ulice) i saobraćajnici do alarmne stanice na Bikavcu.

„Pristupili smo potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, koji će u što skorijem roku početi predviđene radove na sanaciji ova dva putna pravca u našoj opštini, a pored hidroelektrane, ovi putevi će biti na uslugu i na korist svim građanima Višegrada, posebno onima koji žive u tim naseljima“, istakao je direktor HE Višegrad Nedeljko Perišić. On je dodao da izgradnja ova dva putna pravca proizilazi iz dva strateška dokumenta preduzeća, kao obaveza kroz ekološku dozvolu i vodnu saglasnost.

Direktor „Romanijaputeva“ iz Sokoca rekao je da poslovi na rekonstrukciji dva putna pravca u Višegradu nisu mnogo kompleksni, ali su svakako značajni za ispunjavanje njihovog godišnjeg plana, kao i za ovu lokalnu zajednicu, jer su to ulice i saobraćajnice koje ostaju na korištenje lokalnom stanovništvu.

„Mogu da kažem da ćemo se truditi da ispoštujemo predviđene rokove i da će kvalitet radova biti kao i dosad na maksimalnom nivou, a potpisavanje ovog ugovora predstavlja nastavak naše dugogodišnje uspješne saradnje sa HE Višegrad“, zaključio je direktor Pandurević.

Ugovor o rekonstrukciji i sanaciji dva putna pravca na području opštine Višegrad potpisan je u četvrtak, 14.04.2022. godine, u prostorijama Zavisnog Preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, a rok za izvršenje radova je devedeset dana.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality