Prodaja električne energije za januar za 2019. godinu

11.02.2019.

HE Višegrad je u mjesecu januaru 2019.godine proizvela 63.682.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila ukupan prihod od prodaje od 2.212.571 KM, od čega po osnovu plasmana energije 2.115.354 KM, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 97.217 KM.

Tabelarni prikaz

Copyright © HE na Drini 2019 | Web dizajn DM