Prodaja električne energije za januar i februar 2020. godine

10.03.2020.

HE Višegrad je u mjesecu februaru 2020. godine proizvela 56.868.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od 1.953.666 KM, od čega po osnovu prodaje el. energije 1.869.982 KM, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 83.684 KM.

Tabelarni prikaz

 

           
          
          
           
          
          

        
Copyright © HE na Drini 2020 | Web dizajn Digitality