Politika integrisanog menadžment sistema

Saradnja i podrška svakog zaposlenog izražena na način da svaki pojedinac prepoznaje svoje odgovornosti, dužnosti i ovlašćenja, i da daje maksimalan doprinos radu, razumijevajući koliko je svačiji doprinos bitan za postizanje zajedničkog cilja, tako da sve pomenuto predstavlja garanciju zajedničkog uspjeha.

Politika integrisanog menadžment sistema zasnovana je na principima menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality