Ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine za 2024. godinu

Osnovni cilj ZP “Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, je ostvarivanje utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kroz zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika električne energije i drugih zainteresovanih strana, uključujući državne organe, opštine, zaposlene i lokalno stanovništvo, uz stalna poboljšanja kvaliteta poslovanja u cjelini, što će se ostvariti preko sledećih pojedinačnih ciljeva:

KOMPLETNI CILJEVI ZA 2024. godinu

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality