Uticaj na okolinu

Kroz cijelo vrijeme koncipiranja objekta, istražnih radova, projektovanja i izvođenja vršene su procjene uticaja kompletnog postrojenja na okolinu.

Ovo pitanje je sagledano i obrađeno kroz poseban dio projekta, pri čemu su predložene mjere sanacije svih negativnih uticaja. U toku gradnje izvedeni su projektovani radovi za ublažavanje negativnih uticaja, a i u fazi eksploatacije ovom pitanju se posvećuje dužna pažnja.

Prije punjenja akumulacije izvršena je procjena i pravična nadoknada za potopljenu privatnu imovinu, izgrađena naselja, saobraćajni objekti, vodovodna, saobraćajna i ptt infrastruktura kao supstitucija za potopljeno.

Izvršena je procjena uticaja na kulturno-istorijsko nasleđe, te adekvatna zaštita ili dislokacija.

Sagledan je uticaj akumulacije na priobalje, posebno na područje grada Goražda i okolna naseljena mjesta te projektovane i izvedene odgovarajuće konstrukcije za anuliranje negativnih uticaja.

U cilju očuvanja ihtiofaune u vodotoku planirana je izgradnja punosistemskog mrestilišta za proizvodnju mlađi pastrmke i mladice kako bi se ublažili negativni uticaji.

Korisnik elektrane je svjestan da je praćenje i sanacija negativnih uticaja na okolinu trajan proces o čemu će sasvim sigurno voditi računa i preduzimati potrebne aktivnosti.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality