Karakteristike postrojenja

Osnovni tehnički podaci hidroelektrane „Višegrad“ dati su u tabeli:

Copyright © HE na Drini 2022 | Web dizajn Digitality