Kontakt


D I R E K T O R

Nedeljko Perišić dipl. ecc.
Telefon: +387/58/635-201
Fax: +387/58/635-202
E-mail: nedeljko.perisic@henadrini.com


V.d. IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka
Telefon: +387/58/635-226
Fax: +387/58/620-046
E-mail: tomislav.popovic@henadrini.com


IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

Biljana Maksimović dipl. ecc.
Telefon: +387/58/635-205
Fax: +387/58/635-202
E-mail: biljana.maksimovic@henadrini.com


IZVRŠNI DIREKTOR ZA ORGANIZACIONO PRAVNE POSLOVE

Ana Božić dipl. pravnik
Telefon: +387/58/635-201
Fax: +387/58/635-202
E-mail: ana.bozic@henadrini.com


V.d. IZVRŠNI DIREKTOR ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

Lazo Čarkić master inženjer organizacionih nauka
Telefon: +387/58/635-245
Fax: +387/58/620-046
E-mail: lazo.carkic@henadrini.com


ŠEF KABINETA DIREKTORA

Srđan Obradović dipl. ecc
Telefon: +387/58/635-201
Fax: +387/58/635-202
E-mail: srdjan.obradovic@henadrini.com


RUKOVODILAC SEKTORA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

Ivona Vidaković dipl. ecc
Telefon: +387/58/635-204
Fax: +387/58/635-202
E-mail: ivona.bratic@henadrini.com


RUKOVODILAC SEKTORA ZA PROIZVODNJU I ODRŽAVANJE

Mićo Plećić dipl. inž. el.
Telefon: +387/58/635-239
Fax: +387/58/620-046
E-mail: mico.plecic@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE ELEKTRO ODRŽAVANJA

Željko Krsmanović dipl. inž. el.
Telefon: +387/58/635-274
Fax: +387/58/620-046
E-mail: zeljko.krsmanovic@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA

Dragana Tasić dipl. pravnik
Telefon: +387/58/635-203
Fax: +387/58/635-202
E-mail: dragana.tomic@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Darko Frganja dipl. inž. maš.
Telefon: +387/58/635-273
Fax: +387/58/620-046
E-mail: darko.frganja@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE TEHNIČKOG OSMATRANJA

Mladomir Begenišić dipl. inž. geod.
Telefon: +387/58/635-238; 210-093
Fax: +387/58/620-046
E-mail: mladomir.begenisic@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE GRAĐEVINSKOG ODRŽAVANJA

Milorad Kanostrevac dipl. inž. građ.
Telefon: +387/58/635-228
Fax: +387/58/620-046
E-mail: milorad.kanostrevac@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE PROIZVODNJE

Vukota Jojić dipl. inž. el.
Telefon: +387/58/635-240
Fax: +387/58/620-046
E-mail: vukota.jojic@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE RAČUNOVODSTVA

Vasilije Gigović dipl. ecc.
Telefon: +387/58/635-206
Fax: +387/58/635-202
E-mail: vasilije.gigovic@henadrini.com


RUKOVODILAC KOMERCIJALNE SLUŽBE

Ružica Šimšić dipl. ecc.
Telefon: +387/58/635-207
Fax: +387/58/635-202
E-mail: ruzica.simsic@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE PLANA I ANALIZE

Milan Ajder dipl. ecc.
Telefon: +387/58/635-208
Fax: +387/58/635-202
E-mail: milan.ajder@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE MAŠINSKOG ODRŽAVANJA

Jelena Pereula dipl. inž. maš.
Telefon: +387/58/635-274
Fax: +387/58/620-046
E-mail: jelena.pereula@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Darko Andrić  inž. el. tel.
Telefon: +387/58/635-273
Fax: +387/58/620-046
E-mail: darko.andric@henadrini.com


RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU I PPZ

Vladimir Bradonjić dipl. inž. maš.
Telefon: +387/58/635-227
Fax: +387/58/620-046
E-mail: vladimir.bradonjic@henadrini.com


MH ERS ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d.

Kompleks Andrićgrad bb, 73240 VIŠEGRAD
Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
Fax: +387/58/635-202
E-mail: hevgd@teol.net

Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality