Organizaciona struktura

Uprava preduzeća

 • Nedeljko Perišić, dipl. ecc. – Direktor
 • Biljana Maksimović, dipl. ecc. – Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
 • Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka – v.d. Izvršni direktor za tehničke poslove i održavanje
 • Ana Božić, dipl. pravnik – Izvršni direktor za organizaciono pravne poslove
 • Lazo Čarkić, master inženjer organizacionih nauka – v.d. Izvršni direktor za investicije i razvoj
 • Darko Andrić, dipl. inženjer računarstva i informatike – Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje

Organizaciona šema

 

 

 


Nadzorni Odbor

 • Maja Antić, predsjednik Nadzornog odbora
 • Dragan Kajkut, član
 • Bojan Gigović, član
 • Zdravko Butulija, član
 • Stojanka Nikolić, član

Odbor za reviziju

 • Radomir Tabaković, predsjednik Odbora za reviziju
 • Njegoš Tanasković, direktor Odjeljenja interne revizije
 • Kristina Milivojević, član
 • Obrad Okiljević, član

Sindikat

 • Goran Vasiljević, predsjednik Sindikalnog odbora; Telefon: (+387 58) 635-227 Fax: (+387 58) 620-046
 • Nebojša Bjelica, član
 • Dalibor Delić, član
 • Ružica Šimšić, član
 • Nedeljko Golijanin, član
 • Mladen Nikolić, član
 • Danijel Karlović, član

Kolektivni ugovor MH „ERS“

Pravilnik o radu sindikalne organizacije

Zakon o radu


Skupština akcionara

 • Struktura vlasništva: MH “ERS” – MP AD Trebinje 65.00%; Fondovi 32,42% i Ostalo 2,58 %.
Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality