Prodaja električne energije za I – X 2022. godine

07.11.2022.

HE Višegrad je u mjesecu oktobru 2022 godine proizvela 27.704.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od 2.269.613 KM, od čega po osnovu prodaje energije MP MH ERS 2.207.201 KM, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 62.412 KМ.

Tabelarni pregled

Copyright © HE na Drini 2022 | Web dizajn Digitality