Prodaja električne energije za I – IV 2022. godine

10.05.2022.

HE Višegrad je u mjesecu aprilu 2022. godine proizvela 125.590.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od 4.750.029 KM, od čega po osnovu prodaje električnu energije MP „MH ERS“a.d. Trebinje 4.375.297 KM, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 374.732 KM.

Tabelarni pregled

 

 


          
          
          
           
          
          

        
Copyright © HE na Drini 2022 | Web dizajn Digitality