Prodaja električne energije za I – VII 2022. godine

04.08.2022.

HE Višegrad je u mjesecu julu 2022. godine proizvela 33.180.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od 3.201.254 KM, od čega po osnovu prodaje električne energije MP „MH ERS“a.d. Trebinje 2.437.007 KM.

Tabelarni pregled

 

Copyright © HE na Drini 2022 | Web dizajn Digitality