Prodaja električne energije za januar-juni 2021. godine

12.07.2021.

HE Višegrad je u mjesecu junu 2021. godine proizvela 80.572.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od 2.770.229 KM, od čega po osnovu prodaje energije 2.665.842 KM, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 104.387 KM.

Tabelarni pregled

Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality