Prodaja električne energije za januar-april 2021. godine

10.05.2021.

HE Višegrad je u mjesecu aprilu 2021. godine proizvela 137.164.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od 4.575.749 KM, od čega po osnovu prodaje energije 4.495.030, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 80.719 KM.

Tabelarni pregled

Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality