Prodaja električne energije za januar-avgust 2021. godine

10.09.2021.

HE Višegrad je u mjesecu avgustu 2021. godine proizvela 38.998.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od 1.313.991 KM, od čega po osnovu prodaje energije 1.271.626 KM, a po osnovu pruženih pomoćnih usluga 42.365 KM.

Tabelarni pregled


          
          
          
           
          
          

        
Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality