Izrada generalnog projekta sa prethodnom studijom izvodljivosti rekonstrukcije hidroelektrane Višegrad

01.12.2022.

Obavještenje o nabavci 1171-1-2-456-3-106/22

Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe

 

Copyright © HE na Drini 2023 | Web dizajn Digitality