Izrada generalnog projekta ugradnje dodatnog agregata na hidroelektranu Višegrad sa prethodnom studijom izvodljivosti

29.03.2024.

Obavještenje o nabavci 1171-1-2-113-3-73/24

Odluka o obustavi postupka JN

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality