Izrada revizionog elaborata tehničkog osmatranja brane HE Višegrad za period 2018-2019. godine

09.03.2021.

Obavještenje o nabavci

Odluka o obustavi postupka JN

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality