Izrada revizionog elaborata tehničkog osmatranja brane HE Višegrad za period 2018-2019 godine

20.07.2021.

Obavještenje o nabavci 1171-7-2-249-3-57/21

Odluka o poništenju postupka JN

Odluka o nastavku postupka JN

Poništenje postupka

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality