Izrada revizionog elaborata tehničkog osmatranja brane HE Višegrad za period 2018-2019 godine

28.10.2021.

Obavještenje o nabavci- Izrada revizionog eleborata tehničkog osmatranja brane HE Višegrad

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality