Izrada revizionog eleborata tehničkog osmatranja brane HE Višegrad za period 2020-2021.godinu

12.05.2022.

Obavještenje o nabavci 1171-7-2-162-3-51/22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality