Konsultantske usluge na ugradnji i puštanju u rad digitalnog turbinskog regulatora „Toshiba“

02.12.2021.

Obavještenje o nabavci 1171-1-2-430-3-87/21

Odluka o poništenju postupka JN

Odluka o obustavi postupka JN

Odluka o nastavku postupka JN

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality