Lančanica – plutajuća brana za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Setihovo

12.04.2022.

Obavještenje o nabavci 1171-7-1-120-3-45/22

 

Copyright © HE na Drini 2022 | Web dizajn Digitality