Mjerenja, izrade i uspostavljanja izvještaja o permanentnom ispitivanju kvaliteta vode u akumulacionom jezeru HE „Višegrad“ uzvodno, rijeke Drine nizvodno od pregradnog profila brane i ušća rijeke Lim u akumulaciju prema Vodnoj dozvoli (tačke 3.16-3.21)

15.02.2024.

Obavještenje o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o dodjeli Ugovora-1

Izvještaj o provedenom postupku JN

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality