Obavještenje o nabavci 1171-3-2-65-3-9/17

16.02.2017.

Obavještenje o nabavci usluga održavanja HIS-a Drine i sistema METEOSAR za svakodnevnu izradu prognoze dotoka na profilu HE „Višegrad“: preuzmi

Odluka o rezultatima kvalifikacije: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku: preuzmi

Obavještenje o dodjeli ugovora: preuzmiProcurement notice 1171-3-2-65-3-9/17: download

Decision: download

Decision of best bidder: download

Report: download

Contract award notice: download

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality