Obavještenje o nabavci 1171-7-1-208-3-42/18

01.06.2018.

Obavještenje o nabavci ljetnih i zimskih guma: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Odluka o obustavi postupka JN: preuzmi

Odluka o nastavku postupka: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality