Obavještenje o nabavci 1171-7-1-235-3-42/17

22.06.2017.

Obavještenje o nabavci artikala za potrebe kafe kuhinje Preduzeća (alkoholna pića, bezalkoholna pića i topli napitci): preuzmi

Odluka o poništenju postupka nabavke: preuzmi

Procurement notice 1171-7-1-235-3-42/17: download

Decision to annul the procurement procedure: download

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality