Obavještenje o nabavci 1171-7-1-476-3-74/18

24.12.2018.

Obavještenje o nabavci artikala za potrebe kafe kuhinje Preduzeća: preuzmi

Odluka o obustavi postupka JN: preuzmi

Odluka o nastavku postupka JN: preuzmi

Odluka o izboru: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality