Obavještenje o nabavci 1171-7-1-479-3-75/18

26.12.2018.

Obavještenje o nabavci komponenti za hidromehaničku opremu “Prva Petoletka“: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2019 | Web dizajn DM