Obavještenje o nabavci 1171-7-1-485-3-77/18

27.12.2018.

Obavještenje o nabavci telefonske centrale, prateće opreme i telefonskih aparata: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2019 | Web dizajn DM