Obavještenje o nabavci 1171-7-1-488-3-80/18

28.12.2018.

Obavještenje o nabavci „Data storage host“ (redundantni) sa ormarom: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2019 | Web dizajn DM