Obavještenje o nabavci 1171-7-2-279-3-52/18

31.07.2018.

Obavještenje o nabavci usluga – objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima: preuzmi

Odluka o poništenju postupka LOT1: preuzmi

Odluka o izbvoru najpovoljnijeg ponuđača LOT2: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

 

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality