Obavještenje o nabavci 1171-7-2-460-3-71/18

14.12.2018.

Obavještenje o nabavci usluga izrade studije za prelazak sa postojećeg sistema električnih zaštita na nove digitalne zaštite: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality