Poziv za dostavu ponuda

13.03.2017.

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Anexa II dio B ZJN – usluge hotelskog smještaja: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge smještaja radnika na simpozijumima, seminarima, kongresima i sl.: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Miross Beograd: preuzmi

Usluge smještaja na seminarima: preuzmi

Usluge hotelskog smještaja Tara: preuzmi

Usluge hotelskog smještaja Bistrica – Jahorina: preuzmi

Godišnje obavještenje – hotelske usluge: preuzmiInvitation: download

Decision on selection of the winning bidder for accommodation of workers at symposia, seminars, conferences, etc. download

Seminar Miross Beograd: download

Accommodation services in seminars: download

Services of hotel accommodation Tara: download

Services of hotel accommodation Bistrica – Jahrina: download

Annual announcement: download

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality