Poziv za dostavu ponuda

11.01.2018.

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Anexa II dio B ZJN – Seminari, savjetovanja, obuke: preuzmi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – edukacija: preuzmi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – zlatiborska škola evropskog prava: preuzmi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – Karst: preuzmi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – seminar – javne nabavke: preuzmi

Seminar iz oblasti ISO standarda: preuzmi

Odluka o izboru -seminar iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole: preuzmi

Ekonomski forum Jahorina: preuzmi

Seminar kontinuirane edukacije 1KPE1/2018 – (za računovođe): preuzmi

Odluka o izboru – Seminar – kancelarijsko arhivsko poslovanje: preuzmi

Odluka o izboru – seminar budvanski pravnički dani: preuzmi

Kotizacija – za samit ministara finansija,guvernera i direktora: preuzmi

Odluka o odabiru  – Izrada finansijskog polugodišnjeg izvještaja: preuzmi

Odluka o izboru – obuka vozača: preuzmi

Odluka o izboru – XXII Kongres saveza računovođa: preuzmi

Odluka – seminar iz oblasti ISO standarda: preuzmi

Odluka o izboru – oktobarski pravnički dani: preuzmi

Odluka – seminar, kontinuirana profesionalna edukacija 2: preuzmi

Odluka o izboru – seminar COMET: preuzmi

Odluka o izboru – seminar o bezbjednosti i sigurnosti naradu: preuzmi

Odluka o izboru – seminar iz oblasti javnih nabavki: preuzmi

Odluka o izboru – Kopaonička škola prirodnog prava: preuzmi

Odluka o izboru – Elektronske javne nabavke: preuzmi

Odluka po odabiru – Savez računovođa i revizora u RS: preuzmi

Godišnje obavještenje, seminari, obuke, kongresi, savjetovanja za 2018, godinu: preuzmi

Odluka po odabiru – Savez računovođa i revizora u RS: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality