Ugostiteljske usluge – Aneks II Dio B

27.07.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda – ugostiteljske usluge broj 32-AII/17: preuzmi

Lot1 – Odluka o poništeju postupka JN: preuzmi

Lot2 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Lot3 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Lot4 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmiInvitation for proposals – service no. 32-AII/17:  download

Lot1 – Decision of cancellation: download

Lot2 – Decision on selection of best bidder : download

Lot3 – Decision on selection of best bidder: download

Lot4 – Decision on selection of best bidder: download

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality