Uređenje deponije plutajućeg nanosa u Holujacima za odlaganje otpada izvučenog iz akumulacije HE Višegrad

28.04.2021.

Obavještenje o nabavci 1171-7-3-148-3-48/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izvještaj o provedenom postupku JN

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality