Usluge iz Aneksa II dio B – periodični ljekarski pregled radnika

19.10.2017.

Usluge iz Aneks II dio B – periodični ljekarski pregled radnika: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Odluka o poništenju postupka JN: preuzmi

Services in Annex II part B – periodic medical review of workers: download

Decision: download

Decision: download

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality