Poziv za dostavu ponuda

11.01.2018.

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Anexa II dio B ZJN – usluge hotelskog smještaja radnika: preuzmi

Usluge smještaja „IIS – Istraživački i tehnološki centar“ Novi Sad: preuzmi

Odluka – hotelski smještaj -„IIS – Istraživački i tehnološki centar“ Novi Sad: preuzmi

Odluka – hotelski smještaj COMET: preuzmi

Odluka – hotelski smještaj – seminar Jahorina: preuzmiInvitation: download

IIS – „Istraživački i tehnološki centar“ Novi Sad: download

Godišnje obavještenje hotelski smještaj na seminarima, kongresima 2018. g.: preuzmi

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality