Direktor preduzeća Nedeljko Perišić

16.10.2017.

Nadzorni Odbor „Hidroelekrana na Drini“a.d. Višegrad imenovao je danas za direktora ovog preduzeća Nedeljka Perišića.

Za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove imenovana je Bilјana Maksimović, a za izvršnog direktora za organizaciono-pravne poslove Ana Božić.

Predsjednik Nadzornog odbora Maja Antić rekla je Srni da su imenovani izabrani na osnovu preporuke Komisije za izbor koju su formirali matično preduzeće „Elektroprivreda Republike Srpske“ i preduzeće „Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad.

Ona je imenovanima poželјela uspješan rad i izrazila nadu da će imati dobru saradnju radi što bolјeg poslovanja ovog preduzeća.

Mandat izabranih direktora je pet godina.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality