Dokumentacija sa zasjedanja Štaba

24.03.2020.

1.Formiranje Štaba i Zaljkučci sa 1. sastanka Štaba 2. Zaključci sa 2. sastanka Štaba 2. Zapisnik sa 2. sastanka Štaba 3. Zaključci sa 3. sastanka Štaba 3. Zapisnik sa 3. sastanka Štaba 4. Odluke i Zaključci sa 4. sastanka Štaba 4. Odluke sa 4. sastanka Štaba 4. Zapisnik sa 4. sastanka Štaba 5. Rješenje sa 5. sastanka Štaba 5. Zapisnik sa 5. sastanka Štaba 6. Odluka sa 6. sastanka Štaba 6. Zapisnik sa 6. sastanka Štaba 7. Zaključci i Odluke sa 7. sastanka Štaba 7. Zapisnik sa 7. sastanka Štaba 8. Odluka o dopuni Odluke sa 8. sastanka Štaba 8. Odluka sa 8. sastanka Štaba 8. Zaključci i Odluke sa 8. sastanka Štaba 8. Zapisnik sa 8. sastanka Štaba 9. Zaključci sa 9. sastanka Štaba9. Odluke sa 9. sastanka Štaba9. Zapisnik sa 9. sastanka Štaba 10. Zapisnik sa 10. sastanka Štaba 10. Zaključci i Odluke sa 10.sastanka Štaba11. Zapisnik sa 11. sastanka Štaba11. Zaključci i Odluke sa 11. sastanka Štaba 12. Zapisnik sa 12. sastanka Štaba12. Zaključci sa 12. sastanka Štaba13. Zapisnik sa 13. sastanka Štaba13. Zaključci sa 13. sastanka Štaba14. Zapisnik sa 14. sastanka Štaba14. Zaključak sa 14. sastanka Štaba15. Zapisnik sa 15. sastanka Štaba15. Zaključci sa 15. sastanka Štaba16. Zapisnik sa 16. sastanka Štaba16. Zaključci sa 16. sastanka Štaba17. Zapisnik sa 17. sastanka Štaba17. Zaključci sa 17. sastanka Štaba18. Zapisnik sa 18. sastanka Štaba18. Zaključci sa 18. sastanka Štaba19. Zapisnik sa 19. sastanka Štaba19. Zaključci sa 19. sastanka Štaba20. Zapisnik sa 20. sastanka Štaba20. Zaključci sa 20. sastanka Štaba21. Zapisnik sa 21. sastnka Štaba21. Zakljkučci sa 21. sastanka Štaba22. Zapisnik sa 22. sastanka Štaba22. Zaključci sa 22. sastanka Štaba23. Zapisnik sa 23. sastanka Štaba23. Zaključci sa 23. sastanka Štaba24. Zapisnik sa 24. sastanka Štaba25. Zapisnik sa 25. sastanka Štaba25. Zaključci sa 25. sastanka Štaba26. Zapisnik sa 26. sastanka Štaba26.Zakčljučci sa 26. sastanka Štaba27. Zapisnik sa 27. sastanka Štaba27. Zaključci sa 27. sastanka Štaba28. Zapisnik sa 28. sastanka Štaba28. Zaključci sa 28. sastank Štaba29. Zapisnik sa 29. sastanka Štaba29. Zaključci sa 29. sastanka Štaba29. Odluka sa 29. sastanka Štaba30. Zapisnik sa 30. sastanka Štaba30. Zaključci sa 30. sastanka Štaba30. Odluka sa 30. sastanka Štaba31. Zapisnik sa 31.sastanka Štaba31. Zaključci i Odluka sa 31.sastanka Štaba31. Odluka sa 31. sastanka Štaba32. Zapisnik sa 32. sastanka Štaba32. Zaključci i Odluka sa 32. sastanka Štab32. Odluka sa 32. sastanka Štaba33. Zapisnik sa 33. sastanka Štaba33. Zaključak sa 33. sastanka Štaba34. Zapisnik sa 34. sastanka Štaba34. Zaključak sa 34. sastanka Štaba35. Zapisnik sa 35. sastanka Štaba35. Zaključak sa 35. sastanka Štaba36. Zapisnik sa 36. sastanka Štaba36. Zaključak sa 36. sastanka Štaba37. Zapisnik sa 37. sastanka Štaba37. Zaključci sa 37. sastanka Štaba38. Zapisnik sa 38. sastanka Štaba38. Zaključci i Odluka sa 38. sastanka Štaba39. Zapisnik sa 39. sastanka Štaba39. Zaključci i Odluka sa 39. sastanka Štaba40. Zapisnik sa 40. sastanka Štaba40. Zaključci i Odluka sa 40. sastanka Štaba41. Zapisnik sa 41. sastanka Štaba41. Zaključci sa 41. sastanka Štaba42. Zapisnik sa 42. sastanka Štaba42. Zaključci i Odluka sa 42. sastanka Štaba43. Zapisnik sa 43. sastanka Štaba43. Zaključci i Odluka sa 43. sastanka Štaba43. Odluka sa 43. sastanka Štaba44. Zapisnik sa 44. sastanka Štaba44. Zaključci i Odluka sa 44. sastanka Štaba44. Odluka sa 44. sastanka Štaba45. Zapisnik sa 45. sastanka Štaba45. Zaključci sa 45. sastanka Štaba46. Zapisnik sa 46. sastanka Štaba46. Zaključci sa 46. sastanka Štaba47. Zapisnik sa 47. sastanka Štaba47. Zaključci sa 47. sastanka Štaba48. Zapisnik sa 48. sastanka Štaba48. Zaključci sa 48. sastanka Štaba49. Zapisnik sa 49. sastanka Štaba49. Zaključci sa 49. sastanka Štaba50. Zapisnik sa 50. sastanka Štaba50. Zaključci sa 50. sastanka Štaba51. Zapisnik sa 51. sastanka Štaba51. Zaključci sa 51. sastanka Štaba52. Zapisnik sa 52. sastanka Štaba52. Zaključci sa 52. sastanka Štaba53. Zapisnik sa 53. sastanka Štaba53. Zaključci sa 53. sastanka Štaba54. Zapisnik sa 54. sastanka Štaba54. Zaključci sa 54. sastanka Štaba55. Zapisnik sa 55. sastanka Štaba55. Zakljkučci sa 55. sastanka Štaba56. Zapisnik sa 56. sastanka Štaba56. Zakljkučci sa 56. sastanka Štaba57. Zapisnik sa 57. sastanka Štaba57. Zakljkučci sa 57. sastanka Štaba58. Zapisnik sa 58. sastanka Štaba58. Zakljkučci sa 58. sastanka Štaba59. Zapisnik sa 59. sastanka Štaba59. Zakljkučci sa 59. sastanka Štaba60. Zapisnik sa 60. sastanka Štaba60. Zakljkučci sa 60. sastanka Štaba61. Zapisnik sa 61. sastanka Štaba61. Zakljkučci sa 61. sastanka Štaba

 

 

 

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality