Nastavak ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju puteva u opštini Višegrad

12.06.2023.

Ispunjavajući obaveze iz strateških dokumenata preduzeća, kao obaveza kroz ekološku dozvolu i vodnu saglasnost, „Hidroelektrane na Drini“ nastavile su društvenu odgovornost prema zajednici u kojoj posluju – gradeći i rekonstruišući puteve u višegradskim naseljima.

Riječ je o rekonstrukciji puteva u naseljima Višegradska banja, Crnčići, Jelašci i Dubovo.

Predstavnici Uprave Preduzeća HE Višegrad u protekloj sedmici obišli su započete radove u pomenutim naseljima i uvjerili se da sve teče predviđenom dinamikom.

Izvođač radova je preduzeće „Romanijaputevi“ Sokolac, iz koga poručuju da će se truditi da ispoštuju predviđene rokove, te da će kvalitet radova biti na maksimalnom nivou.

Podsjećanja radi, HE Višegrad je i u prošloj, 2022. godini, finansirala rekonstrukciju i sanaciju dva putna pravca u Višegradu, što potvrđuje brigu i odgovornost prema opštini Višegrad, ali i lokalnom stanovništvu kojem će ovi putevi biti od velikog značaja.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality