Predstavnici kineske kompanije „Dongfang Electric Corporation“ u posjeti HE Višegrad

26.07.2017.

U prostorijama Upravne zgrade Zavisnog Preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Andrićgradu, 25.07.2017. godine, održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici kineske kompanije Dongfang Electric Corporation i predstavnici Uprave ZP „Hidorelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

Tema sastanka bila je realizacija izgradnje projekta hidroelektrane „Buk Bijela“, odnosno, mogućnost finansiranja projekta izgradnje HE „Buk Bijela“ od strane pomenute kineske kompanije, koja je pokazala veliko interesovanje za realizaciju ovog projekta.

Predstavnici Dongfang korporacije će u narednom periodu HE „Višegrad“ dostaviti prijedlog Memoranduma o razumijevanju za HE „Buk Bijela“, sa pripremljenim idejnim projektom i studijom izvodljivosti. Uprava Preduzeća će razmotriti ovu ponudu, i u saradnji sa Matičnim Preduzećem, koje ima vodeću ulogu u realizaciji ovog projekta, donijeti zajedničku odluku.

Dongfang korporacija je kineska državna kompanija koja se bavi izvođenjem radova i proizvodnjom opreme za elektro-energetska postrojenja. Na teritoriji Republike Srpske izgradili su Termoelektranu Stanari.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality