Prijem za predsjednike sportskih klubova iz Višegrada

10.01.2018.

U sjedištu Zavisnog Preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ a. d. Višegrad u Andrićgradu u četvrtak, 04.01.2018. godine, organizovan je prijem za predsjednike sportskih klubova iz Višegrada, na kome je dogovoren nastavak saradnje između ovih sportskih klubova i Uprave ZP „HE na Drini“ a.d. Višegrad.

Direktor HE „Višegrad“ Nedeljko Perišić istakao je da će ovo Preduzeće i u narednom periodu, u skladu sa svojim mogućnostima, rado izlaziti u susret sportskim klubovima iz Višegrada i zajedno sa njima raditi na razvoju sporta u našoj opštini.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsjednici i predstavnici osam sportskih klubova iz Višegrada, koji su izrazili veliku zahvalnost Upravi Preduzeća, a posebno direktoru Nedeljku Perišiću, na pomoći i podršci u radu ovih sportskih klubova.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality