Proizvodnјa HE Višegrad u prvom kvartalu 2018. godine

02.04.2018.

Zavisno Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u prvom kvartalu 2018. godine ostvarile su proizvodnju od 431.714 MWh električne energije, što predstavlјa i jedan od najbolјih proizvodnih rezultata od početka eksploatacije.

Proizvodnja po mjesecima, u prvom kvartalu ove godine iznosi:

januar – 96.000 MWh, februar – 135.780 MWh i mart – 199.930 MWh električne energije. Mjesečna proizvodnja u martu od 199.930 MWh je i najveća mjesečna proizvodnja na HE Višegrad od početka rada hidroelektrane.

Ovakvi rezultati ostvareni su, prvenstveno, zahvalјujući povolјnoj hidrologiji u prethodnom periodu, ali svakako i dobroj pogonskoj spremnosti i pravovremenom planiranju proizvodnje električne energije.

U uslovima dobre hidrologije u cijelom okruženju, bilo je veoma teško plasirati električnu energiju na tržište. Ali, zahvalјujući dobroj saradnji sa službama u MH ERS-u koje su zadužene za funkcionisanje elektroenergetskog sektora Republike Srpske, to smo i uspjeli.

Sudeći po prognozama i stanju na slivu rijeke Drine, očekujemo da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa trendom dobre proizvodnje električne energije.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality