Pukla Lančanica na Drini iznad HE „Višegrad“

09.02.2021.

Lančanica na rijeci Drini i akumulacionom jezeru HE „Višegrad“ koja se nalazi na kilometar od hidroelektrane pukla je noćas pod naletom vodene stihije tako da je put plutajućem otpadu otvoren prema kruni pregradne brane .Dotok vode na višegradsku hidroelektranu bio je noćas 1.300 metara u sekundi što se ne smatra podatkom za uzbunu.

Direktor preduzeća „HE na Drini“ Nedeljko Perišić je u telefonskom razgovoru rekao da su preduzete sve mjere kako bi se lančanica što prije sastavila i osposobila za svoju namjenu.

Početkom januara pritoke Drine posebno rijeka Lim su nanijele ogromne količine plutajućeg otpada u akumulaciju HE „Višegrad“pa je lančanica pukla i smeće se zaustavilo na pregradi brane.

Lančanica je popravljena a uprave preduzeća „HE na Drini“ organizovala je čišćenje smeća koje još nije u potpunosti uklonjeno.

Zatražena je pomoć i od „Drinskih hidroelektrana“ iz Srbije u čišćenju plutajućeg otpada.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality