Sastanak o rješavanju problema plutajućeg otpada na rijekama Lim i Drina

24.04.2019.

U Upravnoj zgradi Zavisnog Preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u utorak, 23.04.2019. godine, održan je sastanak o rješavanju problema plutajućeg otpada na rijekama Drina i Lim. Sastanku su prisustvovali resorni ministri Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, načelnici opština Rudo, Višegrad, Bajina Bašta, Priboj, Prijepolјe, Berane, Andrijevica i Bijelo Polјe, kao i direktori HE Višegrad, HE Bajina Bašta i HE Limske hidroelektrane.

Tom prilikom dogovoreno je formiranje stručnih timova koji će evidentirati deponije na ovim rijekaka, a prve vidlјive rezultate u rješavanju  problema plutajućeg otpada možemo očekivati krajem 2019. godine.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da će Ministarstva Crne Gore i Republike Srpske u roku od sedam dana formirati tim koji će obići rijeku Taru, jer su najveće količine plutajućeg otpada koji dolazi do lančanica HE Višegrad drvni sortimenti.

„Stručni tim će ujedno i predložiti način rješavanja i eliminisanja tih količina drvnog sortimenta iz rijeke Tare. Takođe, biće formiran još jedan tim koji će identifikovati sve divlјe deponije na ovim rijekama, a koje su građani sami napravili. Potrebno je da se izračunaju količine i vrste tog otpada, kako bismo obezbijedili sredstva za uklanjanje tih deponija“, zaklјučila je Golićeva.

Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine Srbije rekao je da je Srbija spremna da u ovom postupku pomogne kako stručno, tako i finansijski. On je naglasio da je najvažnije formiranje stručnih timova kako bismo tačno mogli da utvrdimo odakle dolazi otpad, na koji način ćemo ga sakuplјati i koje su to lokacije sa deponijama kako bismo mogli i da ih riješimo.

Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović istakao je da  postoje dva načina za rješavanje ovog problema a to su edukacija i represija, kao i da je na ovim prostorima potrebno podići nivo kulture živlјenja na viši nivo, kako bismo se što manje susretali sa ovakvim problemima.

Direktor HE Višegrad Nedelјko Perišić izjavio je da je HE Višegrad u najvećoj mjeri rješavala ovaj problem, i dodao da su količine plutajućeg otpada na godišnjem nivou iznosile od 6.000 do 8.000 m³, za šta je preduzeće izdvajalo između 200.000 i 300.000 KM godišnje.

„Ovaj problem neće biti lako riješiti jer ga generišu i priroda i čovjek, a ono sa čim se mi ovdje susrećemo je direktna poslјedica čovjekovog negativnog uticaja na prirodnu sredinu“, dodao je Perišić. On je izrazio nadu da će zaklјučci sa ovog sastanka ubrzo uroditi plodom, kako ove prizore koje danas vidimo, više ne bismo gledali.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević zahvalio se resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Republike Srpske što su pokazali veliko interesovanje za rješavanje ovog problema, sa kojim se najviše susreće opština Višegrad.

„Prvi koraci u rješavanju ovog problema su formiranje timova koji će da evidentiraju sve deponije na rijekama Tara i Lim i nadam se da ćemo krajem godine  imati vidlјive poteze i napokon uklonjeno smeće koje dolazi u našu opštinu“, zaklјučio je Đurević.

Nakon održanog sastanka, učesnici su obišli objekat HE Višegrad i lokaciju na kojoj se skuplјa plutajući otpad.

 

Služba za odnose s javnošću ZP „“HE na Drini“ a.d. Višegrad

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality